Ważne telefony

W razie awarii prosimy o bezpośredni kontakt z:

Awarie wod-kan, centralnego ogrzewania oraz inst. gazowej w mieszkaniach  602 251 415
Awarie kotłowni (brak ciepłej wody lub C.O. w budynku  604 151 376
Awarie instalacji elektrycznej  506 168 395
Awarie domofonów  500 299 756

Inne telefony

Pogotowie Ratunkowe  tel. 999
Warszawa-Żoliborz tel. 22 924 30 03
Policja  tel. 997
Komisariat Policji tel. 22 751 10 07
Dzielnicowy 0 800 210 804
Straż Pożarna  tel. 998
OSP Łomianki tel. 22 751 32 22
Straż Miejska  tel. 22 751 35 03
Urząd Miasta Łomianki-obsługa mieszkańców  tel. 22 768 63 24
Pogotowie Energetyczne  tel. 22 774 27 27
Zakład Energetyczny  tel. 22 751 10 02
Pogotowie Gazowe  tel. 992
Warszawa ul. Kruczkowskiego 2 tel. 22 628 45 87
Wodociągi Łomianki  tel. 22 751 35 04