Zarząd

Członek Zarządu – czasowo oddelegowany Członek Rady Nadzorczej

Przemysław WYRZYKOWSKI
pwyrzykowski@lomsm.pl
+48 515-157-125

Członek Zarządu – czasowo oddelegowany Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka GÓRALCZYK
agoralczyk@lomsm.pl
+48 535-301-010